Quy cách thép hình i, trọng lượng thép hình i100, thép i120, thép i150, thép i200, thép i300, thép i400

Thép hình I200 mạ kẽm nhúng nóng là thép được phủ một lớp kẽm ở bề mặt của sản phẩm … Đọc tiếp Quy cách thép hình i, trọng lượng thép hình i100, thép i120, thép i150, thép i200, thép i300, thép i400