Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 80×160

Thép Trí Việt chuyên cung cấp Thép hộp 160X180 / thép hộp 80×160 dày 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly. Quy cách cụ thể:

  • Thép hộp 160x80x5 / Thép hộp 80x160x5                                                              
  • Thép hộp 160x80x6 / Thép hộp 80x160x6                                                            
  • Thép hộp 160x80x8 / Thép hộp 80x160x8                                                           
  • Thép hộp 160x80x10 / Thép hộp 80x160x10
  • Thép hộp 160x80x12 / Thép hộp 80x160x12      
Gọi ngay 1
Gọi ngay 2
Gọi ngay 3
Translate »
zalo
zalo
DMCA
PROTECTED
Translate »