Tag Archives: chữ nhật

Quy cách tiêu chuẩn và địa chỉ bán thép hộp vuông, chữ nhật

Thép hộp chữ nhật đen

Xin giới thiệu Quy cách tiêu chuẩn và địa chỉ bán thép hộp vuông, chữ nhật. Quy cách thép hộp là các thông số quy định kích thước, độ dày, chiều dài, quy cách bó thép và trọng lượng thép hộp. Quy cách thép hộp có ý nghĩa quan trọng giúp các kỹ sư, nhà […]

Gọi ngay 1
Gọi ngay 2
Gọi ngay 3
Hotline (24/7)
0932 855 055
0907 137 555 097 5555 055