Tags:

Sắt định hình

Sắt Định Hình

Sắt định hình bao gồm thép I, U, C, H, V, Z, L, T. Sắt định hình là dạng sắt thép được đúc như thép hình I, H, V. L, T hay thép lốc như Z, C ... nên c...

Đọc tiếp

Gọi ngay 1
Gọi ngay 2
Gọi ngay 3
Index
zalo
zalo

Đối tác của vật liệu xây dựng Thép hộp, Thép hình, Thép tấm, xà gồ, Thép trí việt

DMCA
PROTECTED