Tag Archives: Thép hộp 100x100x1

Thép hộp 100x100x1,8mm

Thép hộp 180*180*4mm

Thép hộp 100x100x1,8mm là dòng thép hộp vuông với chiều dài bằng chiều rộng là 100mm độ dày 1,8mm và độ dài thường dao động từ 6m – 12m. Sắt hộp 100×100 được sản xuất theo quy trình khép kín đảm bảo tính chất đặc trưng như: độ cứng cao, ít bị biến dạng, chịu […]

Thép hộp 100x100x1,6mm

Thép hộp 180*180*4mm

Thép hộp 100x100x1,6mm là dòng thép hộp vuông với chiều dài bằng chiều rộng là 100mm độ dày 1,6mm và độ dài thường dao động từ 6m – 12m. Sắt hộp 100×100 được sản xuất theo quy trình khép kín đảm bảo tính chất đặc trưng như: độ cứng cao, ít bị biến dạng, chịu […]

Thép hộp 100x100x1,4mm

Thép hộp 50x100x1.4

Thép hộp 100x100x1,4mm là dòng thép hộp vuông với chiều dài bằng chiều rộng là 100mm độ dày 1,4mm và độ dài thường dao động từ 6m – 12m. Sắt hộp 100×100 được sản xuất theo quy trình khép kín đảm bảo tính chất đặc trưng như: độ cứng cao, ít bị biến dạng, chịu […]

Thép hộp 100x100x1,2mm

Thép hộp 150*150*12mm

Thép hộp 100x100x1,2mm là dòng thép hộp vuông với chiều dài bằng chiều rộng là 100mm độ dày 1,2mm và độ dài thường dao động từ 6m – 12m. Sắt hộp 100×100 được sản xuất theo quy trình khép kín đảm bảo tính chất đặc trưng như: độ cứng cao, ít bị biến dạng, chịu […]

Gọi ngay 1
Gọi ngay 2
Gọi ngay 3
Hotline (24/7)
0932 855 055
0907 137 555 097 5555 055