Tag Archives: Thép I150x75x5x712m Posco

Thép I150x75x5x7x12m Posco

THÉP HÌNH H244

Thép I150x75x5x7x12m Posco đặt hàng không giới hạn số lượng. Hiện nay, từ các công trình đơn giản đến phức tạp, điều sử dụng dạng thép hình I150x75x5x7x12m Posco này. Độ bền không chỉ cao, mà kích thước còn rất đa dạng, điều này đã giúp đáp ứng được những yêu cầu khắc khe nhất. […]

Gọi ngay 1
Gọi ngay 2
Gọi ngay 3
Hotline (24/7)
0932 855 055
0907 137 555 097 5555 055

Đối tác của vật liệu xây dựng Trường Thịnh Phát Thép hộp, Thép hình, Thép tấm, xà gồ, Thép trí việt