Tiêu chuẩn thép xây dựng việt nam: tcvn 1651 – 1985, tcvn 1651 – 2008✔️ Kho Thép Trí Việt Xin Chào Qúy Khách !

Tiêu chuẩn thép xây dựng việt nam: tcvn 1651 – 1985, tcvn 1651 – 2008✔️ Kho Thép Trí Việt Xin Chào Qúy Khách !

Tiêu chuẩn thép xây dựng việt nam: tcvn 1651 – 1985, tcvn 1651 – 2008✔️ Kho Thép Trí Việt Xin Chào Qúy Khách !

Tiêu chuẩn thép xây dựng việt nam: tcvn 1651 – 1985, tcvn 1651 – 2008✔️ Kho Thép Trí Việt Xin Chào Qúy Khách !
Tiêu chuẩn thép xây dựng việt nam: tcvn 1651 – 1985, tcvn 1651 – 2008✔️ Kho Thép Trí Việt Xin Chào Qúy Khách !

Tiêu chuẩn thép xây dựng việt nam: tcvn 1651 – 1985, tcvn 1651 – 2008✔️ Kho Thép Trí Việt Xin Chào Qúy Khách ! mua bán phế liệu cho các đối tác lớn , thumuaphelieuphatthanhdat.com ; phelieuphucloctai.com ; phelieuhaidang.com ; phelieunhatminh.com và tập đoàn> ; phelieugiacaouytin.com, tonthepsangchinh.vn, khothepmiennam.vn

Tiêu chuẩn thép xây dựng việt nam: tcvn 1651 – 1985, tcvn 1651 – 2008

Tiêu chuẩn thép xây dựng việt nam: tcvn 1651 – 1985, tcvn 1651 – 2008. Tìm hiểu thông tin về TCVN về các loại sắt thép xây dựng

Tiêu chuẩn thép xây dựng việt nam: tcvn 1651 – 1985, tcvn 1651 – 2008 | Sáng Chinh

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1651:1985 về thép cốt bê tông cán nóng đã được thay thế bởi Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1651-3:2008 (ISO 6935-3 : 1992) về Thép cốt bê tông

TCVN 1651-1:2008 thay thế cho các điều quy định đối với thép cốt bê tông nhóm C1 của TCVN 1651:1985.

TCVN 1651-1:2008 được biên soạn trên cơ sở ISO 6935-1:2007; JIS 3112:2004 và GB 1499:1998

TCVN 1651-1:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 1651:2008 thay thế cho TCVN 1651: 1985; TCVN 6285: 1997; TCVN 6286: 1997

TCVN 1651: 2008 gồm có ba phần:

– Phần 1: Thép thanh tròn trơn;

– Phần 2: Thép thanh vằn;

– Phần 3: (ISO 6935-3: 1992-Technical corrigendum 1-2000): Lưới thép hàn.

TCVN 1651-1:2008 – Thép cốt bê tông: Thép thanh tròn trơn

TCVN 1651-1:2008 thay thế các điều quy định đối với thép cốt bê tông nhóm C1 của TCVN 1651:1985. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật cho thép thanh tròn trơn dùng làm cốt bê tông.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép mác CB240T và CB300T. Phương pháp sản xuất do nhà sản xuất quyết định.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm được cung cấp ở dạng thẳng. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các thép thanh tròn trơn dạng cuộn và các sản phẩm được nắn thẳng.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho thép thanh tròn trơn được chế tạo từ thành phẩm như thép tấm hay đường ray xe lửa.

TCVN 1651-2:2008 – Thép cốt bê tông: Thép thanh vằn

TCVN 1651-2:2008 thay thế cho TCVN 6285:1997. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật cho thép thanh vằn dùng làm cốt trong các kết cấu bê tông.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho ba mác thép là CB300-V, CB400-V, CB500-V. Công nghệ chế tạo do nhà sản xuất lựa chọn.

Tiêu chuẩn này áp dụng các thanh vằn được cung cấp ở dạng thẳng. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các thanh vằn dạng cuộn và các sản phẩm được nắn thẳng.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho thép thanh vằn được chế tạo từ thành phẩm như thép tấm hay đường ray xe lửa.

TCVN 1651-3:2008 – Thép cốt bê tông: Lưới thép hàn

TCVN 1651-3:2008 thay thế cho TCVN 6286:1997; tương đương có sửa đổi với ISO 6953-3:1992, Sửa đổi kỹ thuật 1-2000.

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật cho các tấm hoặc cuộn của lưới thép hàn được sản xuất tại các nhà máy chế tạo bằng thép dây và thanh với đường kính từ 4mm đến 16mm và được thiết kế để làm cốt của các kết cấu bê tông và làm cốt ban đầu của các kết cấu bê tông ứng lực.

Tham khảo: 

Tiêu chuẩn ống thép đúc SCH40

Tiêu chuẩn ống thép mạ kẽm

Tiêu chuẩn kỹ thuật ống thép

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay 1
Gọi ngay 2
Gọi ngay 3

Đối tác của vật liệu xây dựng Trường Thịnh Phát Thép hộp, Thép hình, Thép tấm, xà gồ, Thép trí việt

DMCA.com Protection Status