Xà gồ C Hòa Phát

Kích thước xà gồ C gồm các thông số: chiều rộng tiết diện, chiều cao 2 cạnh, độ dày, chiều dài cây thép.

+ Chiều rộng tiết diện thông thường là: 60, 80, 100, 125, 150, 180, 200, 250, 300 mm
+ Chiều cao 2 cạnh thông thường là: 30, 40, 45, 50, 65, 75 mm
+ Độ dày từ 1,5 mm đến 3,5 mm

Gọi ngay 1
Gọi ngay 2
Gọi ngay 3
Translate »
zalo
zalo
DMCA
PROTECTED
Translate »