Category Archives: Tin tức tôn lợp

Tôn (thép) (tole) đôi khi được hiểu là (nhưng không hoàn toàn đồng nhất với) … hợp kim nhôm kẽm), cán sóng dùng để lợp mái nhà hoặc lợp trần (tôn laphong).

Gọi ngay 1
Gọi ngay 2
Gọi ngay 3
Translate »
zalo
zalo
DMCA
PROTECTED
Translate »