Khi được sản xuất ra, mỗi loại thép cuộn cán nóng đều phải đạt các tiêu chuẩn nhất định để đảm bảo chất lượng. Đó chính là 13 Tiêu chuẩn thép tấm việt nam dưới đây.

13 Tiêu chuẩn thép tấm việt nam dưới đây do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Cụ thể như sau:

Thép tấm cán nóng cần đạt được một số tiêu chuẩn nhất định để đảm bảo chất lượng

Tổng hợp Tiêu chuẩn thép tấm việt nam

1. Tiêu chuẩn thép tấm cán nóng TCVN 6522:2018

Tiêu chuẩn TCVN 6522:2018 được dùng để thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 6522:2008 và tương đương với tiêu chuẩn ISO 4995:2014.

 • Tên tiêu chuẩn: Thép tấm mỏng cán nóng chất lượng kết cấu
 • Phạm vi áp dụng: Thép tấm mỏng cán nóng có chất lượng kết cấu thuộc mác thép HR235, HR275, HR355.
 • Mục đích: Giúp người dùng biết được
  • Các vấn đề liên quan đến kết cấu thép mỏng cán nóng như kích thước, điều kiện chế tạo, dung sai kích thước và hình dạng, chất lượng, cỡ kích thước cuộn, ghi nhãn, thông tin khách hàng cần cung cấp.
  • Các bước của việc kiểm tra kết cấu thép mỏng cán nóng từ nhà sản xuất như lấy mẫu thử kéo, thử kéo, thử lại, trình lại, kiểm tra và nghiệm thu.

2. TCVN 10351:2014

Tiêu chuẩn thép tấm cán nóng TCVN 10351:2014 tương đương với tiêu chuẩn ISO 7452:2013.

 • Tên tiêu chuẩn: Thép tấm cán nóng – Dung sai kích thước và hình dạng
 • Phạm vi áp dụng: Thép tấm cán nóng được cán trên máy đảo chiều, có chiều dày danh nghĩa tối thiểu là 3mm, tối đa là 400mm và chiều rộng danh nghĩa tối thiểu là 600mm
 • Mục đích: Tiêu chuẩn TCVN 10351:2014 giúp người dùng biết được:
  • Thông tin cần cung cấp, dạng cung cấp.
  • Dung sai chiều dày, chiều rộng, chiều dài và dung sai độ võng, độ không vuông góc của cạnh; độ phẳng của thép tấm cán nóng thế nào là đạt tiêu chuẩn, có thể sử dụng được và cách đo để xác định.

3. TCVN 5709:2009

Tiêu chuẩn TCVN 5709:2009 được dùng để thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 5709:1993.

 • Tên tiêu chuẩn: Thép các bon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật.
 • Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho thép tấm, thép băng, thép thanh, thép hình, thép định hình dùng làm kết cấu thép trong xây dựng và được liên kết với nhau bằng phương pháp hàn hoặc phương pháp khác.
 • Mục đích: Giúp người dùng biết được mác thép, yêu cầu kỹ thuật của thép các bon dùng làm kết cấu trong xây dựng và phương pháp thử để lựa chọn

4. TCVN 10357-1:2014

Tiêu chuẩn thép tấm cán nóng TCVN 10357-1:2014 tương đương với tiêu chuẩn ISO 9444-1:2009.

 • Tên tiêu chuẩn: Thép không gỉ cán nóng liên tục – Dung sai kích thước và hình dạng – Phần 1: Thép dải hẹp và các đoạn cắt
 • Phạm vi áp dụng:
  • Thép không gỉ dải hẹp, cán nóng liên tục có chiều rộng nhỏ hơn 600mm
  • Các đoạn cắt của thép dải hẹp
 • Mục đích: Giúp cho người đọc biết được các thông tin như:
  • Thông tin khách hàng cần cung cấp
  • Loại sản phẩm cung cấp và điều kiện cung cấp
  • Dung sai chiều dày của thép dải hẹp cán nóng và các đoạn cắt của thép dải hẹp, cách đo
  • Dung sai chiều rộng của thép dải hẹp cán nóng và các đoạn cắt của thép dải hẹp, cách đo
  • Dung sai chiều dài của các đoạn cắt của thép dải hẹp và cách đo
  • Dung sai độ võng của cạnh trên thép dải hẹp cán nóng và các đoạn cắt của thép dải hẹp, cách đo
  • Dung sai độ không vuông góc của các đoạn cắt của thép dải hẹp và cách đo
  • Dung sai độ phẳng của các đoạn cắt của thép dải hẹp và cách đo
  • Dạng của cuộn thép
  • Khuôn khổ cho đặt hàng của các đoạn cắt của thép dải hẹp

5. TCVN 2058:1977

Tiêu chuẩn TCVN 2058:1977 do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành.

 • Tên tiêu chuẩn: Thép tấm dày cán nóng – Cỡ, thông số, kích thước
 • Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho thép tấm cán nóng dày 4 – 60 mm
 • Mục đích: Giúp người dùng biết được tiêu chuẩn kích thước (chiều dày, chiều rộng, chiều dài) và sai lệch cho phép của chiều dày, chiều rộng, chiều dài, độ lượn sóng, độ phồng, độ nghiêng cắt, độ cong lưỡi liềm, vết răng cưa của thép tấm dày cán nóng.

6. TCVN 6523:2018

Tiêu chuẩn TCVN 6523:2018 được dùng để thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 6523:2006 và tương đương với tiêu chuẩn ISO 4996:2014.

 • Tên tiêu chuẩn: Thép tấm mỏng cán nóng chất lượng kết cấu có giới hạn chảy cao
 • Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho thép tấm mỏng cán nóng có giới hạn chảy cao, chất lượng kết cấu có sử dụng các nguyên tố hợp kim hóa vi lượng
 • Mục đích: Cung cấp cho người dùng:
  • Các vấn đề liên quan đến thép tấm mỏng cán nóng chất lượng kết cấu có giới hạn chảy cao như kích thước, điều kiện chế tạo, dung sai kích thước và hình dạng, chất lượng, cỡ kích thước cuộn, ghi nhãn, thông tin khách hàng cần cung cấp.
  • Các bước của việc kiểm tra thép tấm mỏng cán nóng chất lượng kết cấu có giới hạn chảy cao từ nhà sản xuất như lấy mẫu thử kéo, thử kéo, thử lại, trình lại, kiểm tra và nghiệm thu.

7. TCVN 6525-99

Tiêu chuẩn TCVN 6525-99 tương đương với tiêu chuẩn ISO 4998 : 1996.

 • Tên tiêu chuẩn: Thép tấm các bon kết cấu mạ kẽm nhúng nóng liên tục
 • Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho:
  • Thép tấm các bon kết cấu mạ kẽm nhúng nóng liên tục với các mác 220, 250, 280, 320, 350, 550
  • Thép tấm các bon kết cấu mạ kẽm dạng cuộn hay dạng tấm có chiều dày 0,25 – 5 mm, chiều rộng từ 600mm trở lên
 • Mục đích: Giúp người dùng biết được:
  • Các vấn đề liên quan đến thép tấm các bon kết cấu mạ kẽm nhúng nóng liên tục như hệ thống ký hiệu – mạ kẽm và mác, điều kiện sản xuất, dung sai kích thước, chất lượng bề mặt, kích thước cuộn, ghi nhãn, các thông tin người mua cần cung cấp.
  • Các bước của việc kiểm tra thép tấm các bon kết cấu mạ kẽm nhúng nóng liên tục từ nhà sản xuất như lấy mẫu, các phương pháp thử, thử lại, xin chấp nhận lại, kiểm tra và chấp nhận.

8. TCVN 11229-1:2015

Tiêu chuẩn thép tấm cán nóng TCVN 11229-1:2015 tương đương tiêu chuẩn ISO 4950-1:1995 đã sửa đổi bổ sung 1:2003.

 • Tên tiêu chuẩn: Tấm thép và thép băng rộng giới hạn chảy cao – Phần 1: Yêu cầu chung
 • Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho thép tấm cán nóng trên máy cán đảo chiều và thép băng rộng cán nóng có giới hạn chảy cao (Remin ≥ 355 MPa), có độ và trạng thái được quy định trong TCVN 11229-2 (ISO 4950-2) và TCVN 11229-3 (ISO 4950-3) dùng trong kết cấu hàn hoặc kết cấu lắp ghép bằng bu lông, đinh tán.
 • Mục đích: Giúp người đọc biết được:
  • Các bước sản xuất, thử, kiểm tra, phân loại và xử lý lại, thử không phá hủy, ghi nhãn đối với thép tấm và thép băng rộng có giới hạn chảy cao đến từ nhà sản xuất
  • Các yêu cầu về đơn hàng

9. TCVN 11229-2:2015

Tiêu chuẩn TCVN 11229-2:2015 tương đương với tiêu chuẩn ISO 4950-2:1995 đã sửa đổi bổ sung 1:2003.

 • Tên tiêu chuẩn: Tấm thép và thép băng rộng giới hạn chảy cao – Phần 2: Thép tấm và thép băng rộng được cung cấp ở trạng thái thường hóa hoặc cán có kiểm soát
 • Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho thép tấm được cán nóng trên máy cán đảo chiều và thép băng rộng được cán nóng dày 3 – 150 mm, và đã được thường hóa hoặc cán có kiểm soát, giới hạn chảy nhỏ nhất là 355 – 460 MPa cho các chiều dày đến 16 mm.
 • Mục đích: Giúp người dùng biết được việc sản xuất, thành phần hóa học và cơ tính của thép tấm và thép băng rộng có giới hạn chảy cao được cung cấp ở trạng thái thường hóa hoặc cán có kiểm soát.

10. TCVN 10352:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10352:2014 tương đương với tiêu chuẩn ISO 7788:1985.

 • Tên tiêu chuẩn: Thép – Hoàn thiện bề mặt thép tấm và thép tấm rộng cán nóng – Yêu cầu khi cung cấp
 • Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho thép tấm và thép tấm rộng cán nóng trên các máy cán đảo chiều có chiều dày danh nghĩa tối đa là 150mm
 • Mục đích: Cung cấp cho người dùng về yêu cầu áp dụng cho gia công hoàn thiện bề mặt của thép tấm và thép tấm rộng cán nóng và quy trình sửa chữa

11. TCVN 7573:2006

Tiêu chuẩn TCVN 7573:2006 được dùng để thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 2363:1971 và tương đương với tiêu chuẩn ISO 16160:2005.

 • Tên tiêu chuẩn: Thép tấm cán nóng liên tục – Dung sai kích thước và hình dạng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 • Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho tất cả các loại thép cán nóng liên tục, dạng cuộn hoặc tấm trừ thép băng cán nóng và thép tấm cuộn dày cán nóng.
 • Mục đích: Giúp người dùng biết được dung sai kích thước (chiều dày, chiều rộng, chiều dài) và hình dạng (độ cong, độ không vuông, độ phẳng) của thép tấm cán nóng liên tục

12. TCVN 2364:1978

Tiêu chuẩn TCVN 2364:1978 là một trong những tiêu chuẩn về thép tấm cán nóng được nhà nước ban hành từ khá lâu.

 • Tên tiêu chuẩn: Thép tấm cuộn cán nóng – Cỡ, thông số, kích thước
 • Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho thép tấm cuộn cán nóng sản xuất theo yêu cầu kỹ thuật của các tiêu chuẩn tương ứng.
 • Mục đích: Giúp người dùng biết được:
  • Các loại thép tấm cuộn cán nóng chia theo trạng thái bề mặt, đặc trưng mép tấm, độ chính xác quy ước
  • Các thông tin về thép cuộn cán nóng như ký hiệu quy ước, tiêu chuẩn chiều dày, chiều rộng và sai lệch cho phép của chiều dài, chiều rộng, độ cong lưỡi liềm, góc gấp, độ lôi cuốn (dạng sâu kèn), khối lượng, tỷ lệ chiều dài giữa các đoạn

13. TCVN 2057:1977

Tiêu chuẩn thép tấm cán nóng TCVN 2057:1977 do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

 • Tên tiêu chuẩn: Thép tấm dày và thép dải khổ rộng cán nóng từ thép cacbon kết cấu thông thường – Yêu cầu kỹ thuật
 • Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho thép tấm dày và thép dải khổ rộng từ thép cacbon kết cấu thông thường ở dạng tấm, cuộn.
 • Mục đích: Cung cấp cho người dùng biết được các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, cách ghi nhãn và bao gói của thép tấm dày và thép dải khổ rộng cán nóng từ thép cacbon kết cấu thông thường.

Tham khảo: Thép hình tiêu chuẩn châu âu

Kho Thép Trí Việt: Nơi Sản Phẩm Thép và Tôn Đa Dạng Đáp Ứng Mọi Nhu Cầu

Kho Thép Trí Việt đã lập danh tiếng là một trong những đơn vị cung cấp thép hàng đầu tại khu vực với sự đa dạng về sản phẩm và dịch vụ xuất sắc. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá đa dạng của các sản phẩm thép hìnhthép hộpthép ốngthép tấmtônthép cuộnxà gồ và sắt thép xây dựng mà kho Thép Trí Việt cung cấp, cũng như tại sao họ là sự lựa chọn lý tưởng cho nhiều ứng dụng khác nhau.

 1. Thép hình đa dạng: Kho Thép Trí Việt có sẵn nhiều loại thép hình với hình dạng và kích thước khác nhau. Các sản phẩm này thường được sử dụng trong xây dựng cấu trúc như nhà xưởng, cầu, và tòa nhà.

 2. Thép hộp và thép ống chất lượng cao: Đối với các ứng dụng đòi hỏi độ đồng nhất và độ bền cao, kho Thép Trí Việt cung cấp thép hộp và thép ống chất lượng cao với nhiều kích thước và độ dày khác nhau.

 3. Thép cuộn và thép tấm đa dạng: Từ thép cuộn cho công nghiệp đến thép tấm dùng trong sản xuất, kho Thép Trí Việt cung cấp một loạt các loại để đáp ứng mọi nhu cầu.

 4. Tôn và xà gồ đa dạng cho các công trình xây dựng: Kho Thép Trí Việt cung cấp tôn và xà gồ cho nhiều loại công trình xây dựng, từ nhà ở đến các dự án công nghiệp và thương mại. Sản phẩm này có tính năng bền bỉ và thẩm mỹ cao.

 5. Sắt thép xây dựng chất lượng: Sắt thép xây dựng là một yếu tố quan trọng trong ngành xây dựng, và kho Thép Trí Việt cam kết cung cấp sắt thép xây dựng chất lượng với độ bền và tính đồng nhất cao.

Dựa trên sự đa dạng của sản phẩm và cam kết đảm bảo chất lượng, Thép Trí Việt là một nguồn cung cấp đáng tin cậy cho các dự án xây dựng và sản xuất. Họ cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng một cách xuất sắc.


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, array must have exactly two members in /home/ntjibrynhosting/public_html/khothepmiennam.vn/wp-includes/class-wp-hook.php on line 326

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ntjibrynhosting/public_html/khothepmiennam.vn/wp-includes/comment-template.php on line 1582
Đối tác thu mua phế liệu của chúng tôi như: Thu mua phế liệu Nhật Minh, Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài, Thu mua phế liệu Phát Thành Đạt, Thu mua phế liệu Hải Đăng, thu mua phế liệu Hưng Thịnh, Mạnh tiến Phát, Tôn Thép Sáng Chinh, Thép Trí Việt, Kho thép trí Việt, thép Hùng Phát, giá cát san lấp, khoan cắt bê tông, dịch vụ taxi nội bài
Gọi ngay 1
Gọi ngay 2
Gọi ngay 3
Translate »
zalo
zalo
DMCA
PROTECTED
Translate »